измамлив

измамлив
прил. - лъжовен, лъжлив, измамен, неистински, примамлив, привиден, измамнически
прил. - съблазнителен, прелъстителен
прил. - лицемерен, притворен, подъл, вероломен
прил. - химеричен, призрачен, миражен
прил. - илюзорен, въображаем
прил. - недействителен, изкуствен
прил. - хитър, коварен, лукав

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • велзевул — същ. сатана, дявол същ. хитър, подъл, злобен, лукав, коварен, зъл, отмъстителен, измамлив, ехиден …   Български синонимен речник

  • въображаем — прил. фиктивен, нереален, недействителен, фантастичен, химеричен, утопичен, илюзорен, отвлечен, мним, далечен, предполагаем, непостижим, невероятен, недоловим, измислен, приказен, баснословен, призрачен прил. идеален, мислен, създаден по… …   Български синонимен речник

  • изкуствен — прил. неестествен прил. имитиран, възпроизведен, копиран, пресъздаден прил. изкривен, изкълчен прил. престорен, неискрен, фалшив, лъжлив, фалшифициран, измамлив прил. подправен прил. недействителен, въображаем, илюзорен …   Български синонимен речник

  • илюзорен — прил. лъжлив, измамлив, нереален, недействителен, химеричен, неверен прил. въображаем, мним, привиден, фантастичен, призрачен прил. лъжовен прил. невеществен прил. изкуствен …   Български синонимен речник

  • коварен — прил. лукав, подъл, злобен, зъл, злорад, притворен, престорен, хитър, ехиден, лицемерен, двуличен, долен, лъжлив прил. вероломен, неверен, предателски, изменнически прил. измамлив прил. таен, потаен, непочтен, измамнически …   Български синонимен речник

  • лукав — прил. хитър, коварен, подъл, лисица, двуличен, лукавец, злорад, измамлив, притворен, злобен, велзевул, зъл, завистлив, ехиден, долен прил. дяволит, лъжлив, игрив прил. вещ, опитен, изкусен, прозорлив, умел прил. кокетен, отличен, чудесен, страшен …   Български синонимен речник

  • лъжлив — прил. лъжовен, неверен, неточен, погрешен, неистинен, превратен, неистински, измислен, измамлив, измамен, изкуствен, неестествен, симулативен, престорен прил. измамнически, фалшив, фалшифициран, подправен прил. лицемерен, притворен, коварен,… …   Български синонимен речник

  • лъжовен — прил. лъжлив, измамлив, заблуден, миражен, подъл, лицемерен, коварен, престорен, притворен прил. илюзорен, въображаем прил. празен, пуст, безсъдържателен …   Български синонимен речник

  • недействителен — прил. неистински, нереален, въображаем прил. невалиден, незаконен, нищожен прил. измамлив, илюзорен, изкуствен прил. лишен от законна сила прил. привиден прил. фантастичен, удивителен, баснословен …   Български синонимен речник

  • привиден — прил. измамлив, симулативен, лъжлив, въображаем, мним, недействителен, външен, повърхностен прил. престорен, лицемерен, неискрен прил. илюзорен прил. изкуствен, фалшив прил. фиктивен, покачен прил. несериозен, лекомислен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”